KontaktPrzedszkole "Słoneczna szóstka" z Oddziałami Zamiejscowymi
ul. Ignacego Paderewskiego 4
63-100 Śrem
email: sekretariat@slonecznaszostka.pl


Uprzejmie informujemy, iż możecie Państwo
kontaktować się z przedszkolem za pośrednictwem
następujących numerów telefonów:

Główny oddział: ul. Paderewskiego 4
Tel. 61 2828708
Kom. 730009016

Oddział Przedszkola w Psarskim
Tel. 730009019

Oddział Przedszkola w Pyszącej
Tel. 730009027

Oddział Przedszkola przy ul. Wyszyńskiego 11
Tel. 731387029

Oddział Przedszkola przy ul. Wyszyńskiego 4
Tel. 733123749

Inspektor Ochrony Danych
Mariusz Stasiak vel Stasek, email: biuro@msvs.com.pl

BIP Biuletyn Informacji Publicznej


Deklaracja dostępności ( .docx )

Formularz

Imię i nazwisko:

Email:

Telefon:

Treść zapytania:Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole "Słoneczna Szóstka" z Oddziałami Zamiejscowymi, prowadzone przez spółkę Kreatywna Edukacja Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Śremie (63-100) przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000883417, NIP 7851810493, REGON 387684240, reprezentowaną przez prezesa zarządu Jakuba Tylmana , zwanym dalej "Przedszkolem". Kontakt do inspektora ochrony danych biuro@msvs.com.pl . Państwa dane będą przetwarzane tylko w celu realizacji usługi lub odpowiedzi na zadane pytania, przez okres niezbędny do prawidłowego udzielenia odpowiedzi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b (realizacja umowy). Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, sprostowania, modyfikacji, usuwania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji usługi. Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Państwa dane nie będą poddawane profilowaniu, nie będą także przekazywane do Państwa trzeciego. Odbiorcami Państwa danych mogą być tylko podmioty prawnie do tego upoważnione oraz firma świadcząca usługi wsparcia informatycznego.