Ciekawe
Należymy:

Odnaczenia:


Realizujemy:
Przedszkole Partnerskie:


Partnerzy:


Wspieramy:
KadraDyrekcja:


Dyrektor
mgr Jolanta Tylman


Dyrektor, nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel mianowany. Ukończyła studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze na kierunku pedagogika w zakresie nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego, studia podyplomowe na kierunku Wychowanie fizyczne na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu oraz Organizacja i zarządzanie instytucjami oświatowymi na Politechnice Poznańskiej. Dyrektorem Przedszkola jest od 2008r. W 2010r. została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej za zasługi dla oświaty. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.

Wicedyrektor
mgr Jakub Tylman


Wicedyrektor, pedagog, oligofrenopedagog, specjalista terapii rodzin, nauczyciel kontraktowy. Ukończył studia licencjackie na kierunku Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawczo z Pomocą Psychologiczno-Pedagogiczną, kurs kwalifikacyjny w zakresie oligofrenopedagogiki, oraz kurs zawodowy Kynoterapii (dogoterapii). Jest certyfikowanym kynoterapeutą Polskiego Towarzystwa Kynoterapeutycznego. Ukończył Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii na kierunku Terapia Rodzin. W przedszkolu zajmuje się pracą z rodziną dziecka oraz jest pedagogiem.

Wicedyrektor
mgr Aldona Muras


Nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel mianowany. Ukończyła Studium Nauczycielskie im. S. Jachowicza w Poznaniu w specjalności nauczanie początkowe, studia magisterskie w Wielkopolskiej Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wlkp. na Wydziale Nauk o Wychowaniu na kierunku pedagogika w specjalności Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Pracując w Przedszkolu od 2010 r. podejmuje liczne kursy i szkolenia.

Kadra Pedagogiczna:


mgr Agnieszka Niewrzęda

Nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju, nauczyciel mianowany. Wykształcenie wyższe pedagogiczne. Ukończyła Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Pedagogika w specjalności edukacja elementarna i terapia pedagogiczna, studia podyplomowe w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w zakresie Logopedii. Pracując w Przedszkolu od 2009r. podejmuje liczne kursy i szkolenia. Ukończyła również studia podyplomowe w wyższej Szkole Humanistycznej im. Stanisława Leszczyńskiego na kierunku Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka.

mgr Katarzyna Rydz

Nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog, nauczyciel mianowany. Ukończyła Studia licencjackie w Wyższej Szkole Humanistycznej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie, na kierunku Pedagogika w specjalności Wychowanie Przedszkolne i Kształcenie Zintegrowane, studia magisterskie w Wyższej Szkole Humanistycznej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie w specjalności Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza oraz studia podyplomowe oligofrenopedagogiki. Pracując w Przedszkolu od 2010 r. podejmuje liczne kursy i szkolenia.

Aneta Piasecka

Nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel kontraktowy. Ukończyła Studium Nauczycielskie na kierunku wychowanie przedszkolne. W swojej kilkuletniej karierze nauczyciela cały czas podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnych kursach i szkoleniach. W Przedszkolu pracuje od 2012r.

mgr Klaudia Kierzek

Nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog, arteterapeuta i specjalista wczesnego wspomagania rozwoju, nauczyciel mianowany. Ukończyła studia licencjackie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie na kierunku Pedagogika w zakresie wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna , studia magisterskie ukończyła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Pedagogika w specjalności wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe. Pracując w Przedszkolu od 2009r. podejmuje liczne kursy i szkolenia. Najważniejsze kursy: kurs kwalifikacyjny w zakresie oligofrenopedagogiki. Pani Klaudia ukończyła również studia podyplomowe w wyższej Szkole Humanistycznej im. Stanisława Leszczyńskiego na kierunku Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka oraz zawodowy kurs arteterapeuty.

Klaudia Staszczyk

Nauczyciel wychowania przedszkolnego, tyflopedagog, nauczyciel kontraktowy. Ukończyła studia licencjackie w Wyższej Szkole Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu na kierunku Pedagogika w specjalności Praca socjalna i resocjalizacja, studia podyplomowe w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i dziennikarstwa w zakresie Edukacji Wczesnoszkolnej. Zdobyła również uprawnienie tyflopedagoga. Pracując w Przedszkolu od 2010r. podejmuje liczne kursy i szkolenia.

mgr Katarzyna Szymanska

Nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel kontraktowy. Ukończyła studia licencjackie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie na kierunku Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna. Studia magisterskie ukończyła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w specjalności edukacja elementarna i terapia pedagogiczna. Pani Katarzyna podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w różnego rodzaju kursach.

mgr Natalia Szmania

Nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog, nauczyciel mianowany. Ukończyła studia licencjackie w Wielkopolskiej Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomiczną w Środzie Wlkp. na kierunku Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną, studia magisterskie w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wlkp. w specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Pracując w Przedszkolu od 2010r. podejmuje liczne kursy i szkolenia.

mgr Kamila Piątek

Nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog, nauczyciel kontraktowy. Ukończyła studia licencjackie w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu na kierunku Pedagogika w specjalności Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna, studia magisterskie w Wyższej Szkole Humanistycznej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie na kierunku Pedagogika w specjalności Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna. Pracując w Przedszkolu od 2010r. podejmuje liczne kursy i szkolenia. Pełni funkcję lidera oddziału przedszkola w Pyszącej i sprawuje nadzór nad działalnością oddziału.

mgr Angelika Liwerska

Nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel kontraktowy. Studia magisterskie ukończyła w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu na kierunku Pedagogika w specjalności Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna. Pani Angelika podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnych kursach i szkoleniach.

mgr Aleksandra Cieślak

Nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz nauczyciel języka angielskiego. Pani Aleksandra jest nauczycielem kontraktowym. Ukończyła studia licencjackie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku pedagogika w specjalności edukacja elementarna i język angielski. Pani Aleksandra podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnych kursach i szkoleniach. Jest liderem oddziału przy ul. Wyszyńskiego i sprawuje nadzór nad działalnością oddziału.

mgr Paulina Kaczmarek

Nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog, nauczyciel kontraktowy. Ukończyła studia licencjackie w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu na kierunku Pedagogika w specjalności Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, studia magisterskie w Wyższej Szkole Humanistycznej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie na kierunku Pedagogika w specjalności wychowanie przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna. Pracując w Przedszkolu od 2009r. podejmuje liczne kursy i szkolenia.

mgr Aurelia Kujawa

Nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog, nauczyciel kontraktowy. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Biologia, studia podyplomowe w Wyższej Szkole Humanistycznej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie na kierunku Wychowanie Przedszkolne i Kształcenie Zintegrowane. Ukończyła również studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki. W swojej karierze nauczyciela cały czas podnosi kwalifikacje biorąc udział w różnych kursach i szkoleniach.

mgr Angelika Piasecka

Nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel kontraktowy. Ukończyła studia magisterskie w Wyższej Szkole Humanistycznej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie na kierunku Pedagogika w Specjalności Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna. Pani Angelika dokształca się uczestnicząc w różnego rodzaju kursach i szkoleniach.

mgr Karolina Celka

Nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel kontraktowy. Ukończyła studia z tytułem zawodowym magistra na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku pedagogika w specjalności edukacja elementarna i terapia pedagogiczna. Pani Karolina podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w różnego rodzaju kursach i szkoleniach. Jest liderem oddziału w Psarskim i sprawuje nadzór nad działalnością oddziału.

mgr Katarzyna Bryl

Nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel kontraktowy. Studia licencjackie ukończyła w Wyższej Szkole Humanistycznej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie w zakresie Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej i Terapii Pedagogicznej, natomiast studia magisterskie na kierunku Pedagogika w specjalności Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza

Julia Jankowiak

Nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel stażysta. Studia licencjackie ukończyła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w zakresie Wychowania Przedszkolnego i Nauczanie Początkowego.

Ewa Wierzbińska

Nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel stażysta. Studia licencjackie ukończyła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w zakresie Wychowania Przedszkolnego i Nauczanie Początkowego.

mgr Karolina Bączyk

Nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz nauczyciel języka angielskiego. Pani Karolina jest nauczycielem kontraktowym. Ukończyła studia licencjackie w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji na kierunku Filologia Angielska, studia magisterskie ukończyła w Wyższej Szkoła Pedagogiki Administracji na kierunku Zarządzanie Oświatą, a studia podyplomowe w Wielkopolskiej Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wielkopolskiej w zakresie Zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

mgr Marta Maria Grajzer

Nauczyciel religii w grupach starszych, nauczyciel stażysta. Studia magisterskie ukończyła na Uniwersytecie im. Adam Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Dialog Społeczny, a studia podyplomowe w Wielkopolskiej Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wielkopolskiej w zakresie Przygotowania pedagogicznego.

mgr Dominika Leśniczak - Psycholog

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Psychologia oraz Kurs Przygotowania Pedagogicznego. W Krakowskim Centrum Psychodynamicznym Pani Dominika ukończyła Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego. Kurs z zakresu terapii pedagogicznej ukończyła w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli Euronauka.

Specjaliści:

mgr Agnieszka Niewrzęda - Logopeda
mgr Klaudia Kierzek - Logopeda
mgr Jakub Tylman - Pedagog, specjalista terapii rodzin
mgr Angelika Liwerska- Pedagog specjalny
mgr Dominika Leśniczak – psychologZespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju:

mgr Agnieszka Niewrzęda - Logopeda, terapeuta pedagog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju
mgr Angelika Liwerska - Pedagog specjalny
mgr Klaudia Kierzek - oligofrenopedagog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju, arteterapeutab
mgr Jakub Tylman - pedagog, specjalista terapii rodzin, arteterapeuta
mgr Dominika Leśniczak – Koordynator, psycholog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju

Pracownicy obsługi:


Hanna Giernacka - asystent nauczyciela

Patrycja Rydz - asystent nauczyciela

Angelika Wojciechowska - asystent nauczyciela

Anna Chojecka - asystent nauczyciela

Marzena Graczyk - asystent nauczyciela

Elżbieta Labrzycka - asystent nauczyciela

Renata Grabowska - pomoc pedagogiczna

Joanna Paszczak - asystent nauczyciela

Barbara Helak - asystent nauczyciela

Magdalena Hańczyk - asystent nauczyciela

Barbara Dominiak - asystent nauczyciela

Barbara Wojtkowiak - asystent nauczyciela

Kamila Nowicka - asystent nauczyciela

Sylwia Skrzypek - asystent nauczyciela

Janusz Drajer - woźnyPracownicy administracji:


mgr Iwona Czarnecka - specjalista ds. kadr, płac, księgowości i windykacji

mgr Anna Leśniewska - Sekretarz

Patrycja Ratajczak - sekretarz

Mgr Maciej Wojciechowski - radca prawny

Karolina Bączkowska - pracownik biurowy